IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ARHITEKTURA

S svojo strokovnostjo Nudimo celovito storitev izdelave projektne in tehnične dokumentacije.

Pri projektiranju obstajajo štiri glavni sklopi dokumentacije:
IZP – Idejna zasnova pri kateri arhitekt poišče najprimernejšo varianto glede na želje stranke, zahteve prostorskega plana in druge tehnične zahteve
DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je skupek tehničnih opisov in podatkov ter elaboratov, utemeljitev, mnenj in pojasnil, ki opišejo predvideno gradnjo na način, da lahko upravni organ ugotovi skladnost in izda gradbeno dovoljenje
PZI – Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
PID – Projekt izvedenih del


S sistematičnim pristopom uresničujemo investitorjeve želje pri načrtovanju, ki ga predpisuje tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.