GRADBENE KONSTRUKCIJE

PROJEKTIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Podjetje je še posebno specializirano za projektiranje in OPTIMIZACIJO JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ tudi po sistemu HI-Bond. Vodilo naše družbe je neprestan razvoj in analiza nosilnih sistemov, detajlov konstrukcij. Jeklene konstrukcije so postale v sodobnem času vse bolj uporabljene tudi pri nas.

PREDNOSTI JEKLENIH KONSTRUKCIJ:
velika možnost prilagajanja arhitekturnim rešitvam za novogradnje, prestavitve, rekonstrukcije in dozidave
hitra montažna izvedba
možnost sidranja jeklenih konstrukcij na ustrezno asfaltno podlago
velika nosilnostglede na majhno težo
dobra potresna odpornost
možnost demontaže kakor tudi celotne prestavitve objekta na druge lokacije
večja možnost rekonstrukcij in dozidave
primerne tudi za slabo nosilna temeljna tla
velika trajnost za vročecinkane konstrukcije
sposobnost recikliranja in s tem tudi prijaznost do okolja
cenovno ugodne izvedbe


Nudimo CELOVITE OPTIMIZACIJSKE REŠITVE JEKLENIH KONSTRUKCIJIN SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ za objekte kot so:
STANOVANJSKI OBJEKTI
POSLOVNI OBJEKTI
SKLADIŠČNI OBJEKTI
INDUSTRIJSKE HALE razponov tudi preko 50m, ter večjih dolžin in višin
ŠOTORSKE HALE razponov tudi preko 50m, ter večjih dolžin in višin
ŠPORTNI OBJEKTI
LETALSKI HANGARJI
ANTENSKI STOLPI
INDUSTRIJSKI REGALI IN VISOKOREGALNA SKLADIŠČA
INDUSTRIJSKI PODESTI večjih dimenzij
NADSTREŠKI IN NADSTREŠNICE večjih dimenzij


IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

V sklopu projektiranja in statičnih analiz jeklenih in sovprežnih konstrukcij Vam s svojo strokovnostjo in tudi preko pogodbenih partnerjev izdelamo tudi 3D delavniške načrte z montažnimi prikazi in kosovnicami za direktno izvedbo v proizvodnji. Model je tudi prilagojen BIM sistemu.REFERENCE

V teku življenjske poti in preko poslovnega sodelovanja s podjetjem Schwarzmann d.o.o. smo že sprojektirali preko 800 različnih vrst jeklenih objektov, katerih razponi sežejo tudi preko 50m, ter so tudi večjih dolžin in večjih višin.