GRADBENE KONSTRUKCIJE

NIZKE GRADNJE

PROJEKTIRANJE CESTNE INFRASTRUKTURE
 
Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije in novogradnje cest, površin za kolesarje in pešce, križišč, priključkov ter pripadajoče ureditve.

 

PROJEKTIRANJE GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTOV
 
Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za premostitvene objekte.

 

PROJEKTIRANJE CEST
 
Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije in novogradnje cest, površin za kolesarje in pešce, križišč, priključkov ter pripadajoče ureditve.

 

PROJEKTIRANJE ZUNANJE UREDITVE
 
Nudimo izdelavo projektne dokumentacije zunanje ureditve za rekonstrukcije in novogradnje stanovanjsko poslovnih objektov, trgovskih objektov, parkirišč, garažnih hiš, zasebnih objektov ter bencinskih servisov.

 

PROJEKTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE VODOVODOV
 
Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcije in novogradnje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč, kanalizacije, zadrževalni in razbremenilni objekti, ostali infrastrukturni objekti in ter omrežij.

 

ELABORATI PROMETNE UREDITVE IN CESTNIH ZAPOR
 
Nudimo izdelavo elaboratov prometne ureditve in cestnih zapor z obvozi na javnih cestah.