Seznam referenc

INDUSTRIJSKI OBJEKTI – JEKLENE IN ARMIRANOBETONSKE MONTAŽNE HALE
 
KOMPLEKS SKAZA Velenje
TISKARNA Novo mesto
HALA FRUIT TERMINAL RASTODER d.o.o.
KOVIS ŠENTJUR-nadzor
BRINEČEV MLIN Rečica ob Savinji
LIVARNA ŠTORE

 

ŠOTORSKI OBJEKTI – JEKLENE HALE
 

 

TRGOVSKI CENTRI IN POSLOVNE STAVBE
 
Trgovski center SPAR MEDVODE
Trgovski center EUROSPIN Lucija
POSLOVNA STAVBA TAČ
PILON HOFER Logatec

 

STANOVANJSKA NASELJA
 
OSKRBOVANA STANOVANJA MURGLE s CDP (centrom dobrega počutja)– II. FAZA
DVA VEČSTANOVANJSKA OBJEKTA ŠT. 9 IN 10 V CELJU
DVOJČEK GLINCE
NASELJE ŠENTVID FAZE A-D
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ROŽNA DOLINA

 

GOSTINSKI OBJEKTI
 
MCDONALDS Lesce

 

STANOVANJSKI OBJEKTI
 
Vrsta objektov STANOVANJSKIH HIŠ

 

CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
 
CESTNI PRIKLJUČKI Solčava
VODOVOD LOGARSKA DOLINA
VODOVOD REČICA 1. FAZA IN REKONSTRUKCIJA TRANSPORTNEGA VODA, Laško
LC in VODOVOD v naselju Varpolje
VODOVOD PRIMOŽ V OBČINI LJUBNO
SANACIJA LOKALNE CESTE LC234031 VRLOVC – PERK - RUČNIK

 

GEOTEHNIČNI OBJEKTI
 
VAROVANJE GRADBENE JAME IN PODGRADNJA ZA OSKRBOVANA STANOVANJA MURGLE – II. FAZA
Vrsta objektov OPORNIH STEN

 

ELABORATI PROMETNE UREDITVE