Oprema

Posedujemo originalno programsko opremo s podporo za BIM:
SCIA ENGINEER 19.1
IDEA Statica 10.1
BricsCAD BIM in Mechanical
Tower 8
Armcad 6


S sistematičnim pristopom uresničujemo investitorjeve želje pri načrtovanju, ki ga predpisuje tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.