GRADBENE KONSTRUKCIJE

PROJEKTIRANJE ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ

Armiranobetonske konstrukcije so najbolj uporabljene konstrukcije od njihovega preboja v 19.stoletju. So nepogrešljive v skoraj vsakem gradbenem projektu.

Prednosti armiranobetonskih konstrukcij:
velika tlačna nosilnost betona kot materiala
trajnost konstrukcije
velika požarna odpornost
glede na svojo monolitnost imajo možnost prilagajanja arhitekturnim strukturnim oblikam
hitra izvedba v montažni obliki
dobra potresna odpornost
možnost demontaže kakor tudi celotne prestavitve objekta na druge lokacije
sposobnost recikliranja in s tem tudi prijaznost do okolja
cenovno ugodna izvedba tudi glede na razširjenost


Nudimo CELOVITE REŠITVE ARMIRANOBETONSKIH IN SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ za objekte kot so:
STANOVANJSKI OBJEKTI
POSLOVNI OBJEKTI
SKLADIŠČNI OBJEKTI
INDUSTRIJSKE HALE
ŠPORTNI OBJEKTI
TEŽNOSTNE OPORNE IN PODPORNE ALI SIDRANE KONSTRUKCIJE
ZAŠČITA IN VAROVANJE GRADBENE JAME PO SISTEMU JETGROUNTING KOZ, TORKETIRANI BETON ALI AB PILOTNE STENE
GRADNJA NA ARMIRANOBETONSKIH PILOTIH
INDUSTRIJSKI PODESTI večjih dimenzij


IZDELAVA OPAŽNIH IN ARMATURNIH NAČRTOV

V sklopu projektiranja in statičnih analiz armiranobetonskih in sovprežnih konstrukcij Vam izdelamo tudi opažne in armaturne načrte s specifikacijo armature za direktno naročilo po posameznih pozicijah.REFERENCE

V teku življenjske poti in tudi od ustanovitve podjetja smo že projektirali preko 300 zelozahtevnih armiranobetonskih objektov različnih vrst.